Total sex sex og samleie

total sex sex og samleie

Hvorfor er vi så opptatt av det? Vår moderne vestlige kultur får ofte kritikk for å være altfor sex-fiksert. Gå inn i en vanlig kiosk og se på utvalget av blader. Du har selvfølgelig de tradisjonelle myk-porno-bladene på øverste hylle. Men også mange andre blader selger på seksuelt pregede forsider, særlig lett påkledde kvinner. Gå på gaten en vårdag, hvor mange unge kvinner synes du understreker sin kvinnelige tiltrekningskraft gjennom klesvalg og sminke?

Mot dette kan man sette mer puritanske kulturer, i våre dager ofte representert ved islamske land, i tidligere tider minst like mye i den kristne verden. Hijab, heldekkende plagg, kvinner som ikke går ut alene. Dette er også uttrykk for en sex-fiksert kultur, men uttrykket får motsatt fortegn. Victoria-tiden i England og Europa er kjent for sitt puritanske forhold til det seksuelle. Men også for sine mange hore-hus og prostituerte. Selv i dag har pornografiske bilder fra Victoria-tiden et marked.

Men også hvis vi ser bort fra slike mer direkte sex-uttryk, eller undertrykkelsen av dem, er sex, eller tiltrekning mellom kvinne og mann om du vil, langt på vei gjennomgripende i kulturen, selv om uttrykket får mer sosialt aksepterte former. Svanesjøen av Tsjaikovski, operaen Tristan og Isolde, romanen Victoria av Knut Hamsun, og mange av Edvard Munchs malerier er alle eksempler på verker som aldri ville blitt til uten å spille på den seksuelle tiltrekning mellom kvinne og mann.

Vi er glade i de gamle folkeeventyrene til Asbjørnsen og Moe. Men det eksisterte parallelt med disse en flora av seksuelle folkeeventyr, som ikke ble samlet og publisert i samme grad som de ikke-seksuelle.

Sex har opptatt folk overalt, til alle tider. Vi har andre medier enn tidligere, men sex-fikseringen er langt på vei universell. Kan spesifikke kulturelle forhold virkelig ikke påvirke seksualdriften og seksualatferd i store befolkningsgrupper? Amerikansk kultur, i tillegg til sin underholdnings- og pornoindustri, rommer også store grupper sterkt konservative mennesker, med streng seksualmoral.

I disse gruppene er det arbeidet en god del med å lære ungdommer seksuell avståelse, og å utsette seksuell debut til senere i livet. Evaluering av disse programmene viser at de nesten ikke har noen effekt på verken avståelse eller debutalder overhodet. Heller ikke unge norske kristne skiller seg vesentlig fra sine jevnaldrende mht debutalder. Men akkurat hvor opptatt er vi av sex? La oss se på hva forskerne kan fortelle om dette. Unge menn tenker på sex i gjennomsnitt 34 ganger pr dag, men med stor variasjon, fra 1 til ganger, ifølge Terri Fisher , ved Ohio State University.

Den gamle tømmerhuggeren ville med andre ord klart ligget i øvre del av skalaen her. Men hvis man spør disse mennene på forhånd hvor ofte de selv tror at de tenker på sex, er gjennomsnittet under en fjerdedel av dette: Hva med kvinner da? Den samme studien viser at unge kvinner tenker på sex i gjennomsnitt 19 ganger pr dag, varierende mellom 1 og Også de undervurderer sin egen opptatthet av sex, de mener selv de tenker på sex i gjennomsnitt ca 6 ganger pr dag.

Så er kvinner mindre opptatt av sex enn menn, slik de fleste ser ut til å tro? Kanskje er svaret ja, ut fra tallene i artikkelen, men de kan settes i perspektiv: Studien viser at menn generelt er mer opptatt av sine egne behov enn kvinner er. Menn tenker på mat 25 ganger og på søvn 29 ganger daglig, mens de tilsvarende tall for kvinner er 15 og For begge kjønn gjelder altså at de er mer opptatt av sex enn av mat og søvn.

Gitt denne opptattheten av sex, hvor ofte gjør vi det egentlig? Igjen ligger amerikanerne langt fremme når det gjelder å dokumentere National Survey of Sexual Health and Behavior , Blant single i alderen år har over halvparten for begge kjønn samleie minst noen få ganger i året, ca en fjerdedel har samleie flere ganger pr måned.

Dette gjelder altså hos mennesker som selv må gå aktivt ut og finne ny partner hver gang. Hva skjer hvis man i prinsippet lar dem få fri tilgang til sex? Det er mellom en tredjedel og halvparten. Men er det virkelig fri tilgang til sex i et ekteskap? Som regel må begge ha lyst samtidig for at det skal gjennomføres samleie, og ekteskapskonflikter kan redusere hyppigheten av sex selv om begge egentlig har lyst. Så tar man det i betraktning, kan man regne med at de aller fleste i denne aldersgruppen foretrekker regelmessig sex.

Studiene ovenfor gjaldt unge voksne, i begynnelsen av årene. Når begynner vår seksuelle interesse? Mye tyder på at det seksuelle blir en understrøm i livet veldig tidlig. Ifølge Sigmund Freud går småbarn gjennom seksuelt pregede faser i sin utvikling. Mange kan fortelle om sine første seksuelle følelser som barn. Han kjente følelser i kroppen og sinnet sitt som han senere som voksen, da han husket tilbake til disse lesestundene, kunne kjenne igjen som kjønnslig opphisselse.

Mange husker at de som småbarn opplevde situasjoner der de fasinert kunne utforske kjønnsorganer til barn av motsatt kjønn. En studie Leitenberg, viser at i alderen år har de aller fleste sine første ordentlige seksuelle fantasier. En mann fortalte hvordan han som 10 åring på ferie med sine foreldre så et ungt voksent par kysse hverandre intenst på gaten i Italia.

Om kvelden, i sengen på hotellrommet, fikk han ikke sove fordi sinnet hans var fylt av påtrengende bilder av denne kyssingen og fantasier om kvinnen kledd i nydelige, hvite, prinsesseklær med blonder, mens hjertet hans dunket intenst. Dersom vi beveger oss lenger opp på aldersstigen, til gruppen mellom 60 og 69 år, altså godt over kvinnens overgangsalder, faller den seksuelle aktiviteten en del.

Men husk at dette er single, uten hverken ektefelle eller partner, de må selv ut og skaffe seg seksualpartner hver gang. Dette er i en fase der en del ekteskap sannsynligvis virkelig har skrudd seg til med fastlåste konflikter, som dermed reduserer sex-livet betraktelig, uten at det egentlig skyldes manglende lyst.

Blir du innlagt på sykehus, vil legen som tar i mot deg snakke med deg og undersøke deg. For å få relevant bakgrunnsinformasjon, skal han eller hun følge en mal med forhold som pasienten skal spørres om. Det medisinske ståsted overfor sex er altså å betrakte det som et grunnleggende, allment, kroppslig behov. Det kan gå ut over den daglige livskvaliteten dersom seksualfunksjonen ikke fungerer som den skal, på linje med fordøyelses- eller søvnproblemer. I et medisinsk perspektiv var det derfor naturlig at Fisher og hans kolleger sammenlignet behov for sex, i studien omtalt over, med behov for nettopp mat og søvn.

Selv om begge kjønn tenkte noe mer på sex enn på de andre to, var det ikke noen stor forskjell i hvor opptatt folk var av de tre: Alt dette viser vel bare ulike aspekter ved det vi egentlig vet fra før: Holdt på å si: Den vanlige måten å begrunne dette på, både i en tradisjonell kristen kultur og i en vitenskapelig orientert kultur etter Darwin, er at sex er nødvendig for formering, og derfor har menn og kvinner sex med hverandre.

Behovet for artens overlevelse gjør at vi er nødt til å gjennomføre denne rare aktiviteten. Til og med voldtekt har i moderne tid blitt forklart ikke ut fra et egentlig nytelsesbehov, men ut fra et behov for å bruke vold for å undertrykke medlemmer av et annet kjønn, m.

De siste års forskning peker imidlertid på et paradoks: Sammen med en del apearter skiller mennesket seg fra de fleste andre virveldyr, vi har sex langt mer enn det som skal til for å opprettholde reproduksjon.

Hos de aller fleste pattedyr viser hunnene tydelige kroppslige tegn til eggløsning, de viser dermed at de kan parre seg og befruktes.

Til andre tider kan det være kroppslig umulig for dem å gjennomføre sex, for eksempel ved at vagina normalt er tettet igjen, forseglet, men kan åpne seg under hormonell påvirkning i tiden rundt eggløsning. Hos smågnagere er det videre slik at vagina til de fleste tider peker rett nedover, noe som også umuliggjør parring. Hormonell påvirkning rundt eggløsningstidspunktet vil få dem til å svaie ryggen, noe som bringer vagina i en posisjon der de kan ta i mot hannen.

Under påvirkning av de samme hormonene vil hun også refleksivt immobiliseres, stå stille, når hannen parrer seg med henne. Hos mange pattedyrarter har hunnene slik løpetid nokså sjeldent, kanskje bare i en periode årlig. I dyreverdenen er sex med andre ord ofte en langt sjeldnere aktivitet enn hos mennesker, i hver fall sammenlignet med mennesker som lever i et parforhold.

Til sammenligning har hunnene hos noen apearter, og også mennesker, skjult eggløsning. Dvs at det er ingen ytre tegn som viser verken hanner eller hunnen selv om de er fruktbare.

Det er heller ingen biologiske hindringer for sex på noe tidspunkt i menstruasjonssyklusen. Men ikke nok med det, kvinner og slike apehunner har selv lystfølelse knyttet til seksuell aktivitet. Det er ikke utelukket at for eksempel rottehunner kan ha lystfølelse knyttet til parring, men dette er i tilfelle ikke helt klart for forskere som studerer den slags og er i tilfelle heller ikke en nødvendig betingelse for at parring skal finne sted.

Sex ser ut som hannens greie, som ikke vedrører hunnen. Så har det hos noen arter skjedd en forandring. Parring, eller sex, får en helt annen sosial og emosjonell funksjon i tillegg til den rent befruktningsmessige nødvendighet. Som en del av denne utviklingen begynner hunnene hos i hvert fall noen primater å vise en klar egeninteresse i sex, de får lyst på sex på en måte som er mer lik hannene enn det som er tilfelle hos mange andre arter.

Hunnens lystfølelse, sammen med skjult eggløsning og bortfall av biologiske hindere for parring, gjør at sex kan bli en daglig aktivitet som får en helt annen rolle i individenes liv enn hva som er vanlig hos andre arter. La oss se på rhesus-aper. Disse er ikke blant våre aller nærmeste slektninger blant apene, men de har allikevel mange trekk som de deler med oss, ikke minst seksuelt.

De hører naturlig til i et belte som starter i det østlige Afghanistan, gjennom Pakistan og Nord-India, nordre Indo-Kina, og sørlige deler av Kina. De er ca en halv meter høye og veier kg.

Blant rhesus-aper som lever i flokker, slik de normalt gjør i naturen, har hunnene stor seksuell aktivitet i dagene rundt eggløsning. Men hvis man lar en hunn og en hann leve sammen som par i et bur, har de sex jevnlig, med en svak økning i dagene rundt eggløsning. Forskerne tar dette som en bekreftelse på at seksuell lystfølelse er en del av deres daglige liv, de har svakt øket sex-behov rundt eggløsning, men den er ellers tilstede hele tiden.

Ute i det fri, derimot, lever de i større flokker. I denne situasjonen har hunnene sex kun i dagene omkring eggløsning. Det er da alltid hunnen selv som tar initiativ til sex med en hann. Hun nærmer seg hannen og gjør seg til for ham, kan til å med klenge på ham. Hvorfor tar ikke hannen initiativ selv? Sannsynligvis fordi hannene, når de er i ferd med å bli voksne, forlater den flokken de er født og vokst opp i og finner en annen flokk de slutter seg til.

De er altså alle sammen relative nykommere, mens voksne hunner lever i en flokk der de har et rikt og velbefestet sosialt nettverk fra barnsben av. Dette vet hannene godt. De vet også at i kjærlighetslivet kan det lett oppstå også konflikter. Kommer de i konflikt med en hunn, har de hele hennes vennenettverk å forholde seg til, en potensiell kamp de har lite lyst til å ta.

Derfor er de avventende, og har sex med en hunn bare dersom de føler seg trygge på at hun virkelig vil ha ham. Hvorfor har de sex bare rundt eggløsning når de lever i en flokk, hvis det er slik at de egentlig har lyst de andre dagene også?

Grunnen ser ut til å være at når de tar initiativ og gjør seg til for en hann, får de motbør fra sine venninner, de andre hunnene. Kanskje de andre er sjalu? Kanskje de føler at hun svikter kvinnefellesskapet? Uansett, det har en sosial kostnad å ha sex med en hann, denne kostnaden er hun kun villig til å ta akkurat når lystfølelsen er på topp. Selv om vi mennesker har det noe annerledes, er det ikke vanskelig å kjenne seg igjen i dette sosiale spillet knyttet til sex hos rhesus-apene.

Kanskje har vi en gang i tidenes morgen utviklet sosiale og kulturelle spilleregler som ekteskap og seksualmoral for å finne måter å dempe konfliktspillet rundt sex? La oss se litt mer på en langt nærmere ape-slektning av oss, bonoboene. De er ca 75 cm høye og lever i flokker på opptil individer i et område på ca Det finnes ca De er svært like chimpansene. Det finnes eksempel på at en bonobo har lært å bruke engelske ord gjennom geometrisk tegnspråk, kan forstå opp til talte ord, og kan respondere på talte setninger.

De bruker selv stemme og håndsignaler for å kommunisere seg i mellom, og de har en oppfattelse av sitt eget selv. Bonoboer har et rikt seksualliv. De er svært opptatt av sex, og tar del i seksuelle aktiviteter innbakt i mange andre sosiale situasjoner. De gjør det i det offentlige rom, men kan også gå ut i mer private omgivelser. Som eneste andre dyr kan de ha sex ansikt til ansikt, slik mennesker gjør, men bruker videre et stort spekter av kroppsstillinger. De masturberer, også hverandre, og gjør oralsex.

De kan gni kjønnsorganene mot hverandre, også to individer av samme kjønn. De gjennomfører sex med alle tenkelige kjønns- og alderskombinasjoner, bortsett fra at en mor og hennes voksne sønn ikke har sex sammen.

Barn tar ivrig del i sexleken. De kan gjøre bruk av sex som en måte å hilse hverandre når de møtes, de kan ha sex istedenfor kamp når de har konflikt, og de kan bruke sex for å løse opp spenning etter en konflikt. Kommer flokken over et nytt område hvor de kan finne mat, kan de bli så glade at de feirer det med en runde med sex. For de fleste må klitoris stimuleres på tuppen samtidig som en har samleie for å få orgasme.

For noen er det lettere å få en orgasme før eller etter samleiet. Noen jenter er redde for at det skal gjøre vondt og at en skal begynne å blø fra skjeden første gang en har samleie.

Like innenfor skjedeåpningen har jenter en krans av slimhinner som markerer overgangen til skjeden. Hos noen jenter kan denne være litt stram og det kan bli ubehagelig og vondt første gang en har noe inn i skjeden.

Noen kan oppleve en blødning. Denne vil bli tøyd etterhvert. Dersom en har anale samleier trenger en ofte ekstra fukt i form av glidemiddel. Dette fordi endetarmen ikke har nok naturlig fukt. En kan også bruke tid på å varme opp musklene i åpningen med en finger først før en fører noe inn. Ved anale samleier kan seksuelt overførbare infeksjoner smitte. Kondom beskytter mot dette. Ved vaginale samleier er det viktig å beskytte deg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner.

Kondom beskytter mot begge deler. Er det slik at du ikke trenger å bruke kondom, men trenger prevensjon for å hindre graviditet, kan du få dette ved for eksempel Sex og samfunn, fastlege, helsestasjon for ungdom.

For å vite om du er klar, kan du tenke gjennom når du ønsker å ha samleier. Noen vil vente til de har fast partner, mens for andre er ikke dette så viktig. Du kan avbryte et samleie når som helst, selv om du har tatt initiativ eller sagt ja i utgangspunktet.

Det er viktig at den du er sammen med respekterer dette. Noen ganger kan det gjøre vondt, du kan kjenne deg presset eller at du rett og slett ombestemmer seg. De fleste mennesker gjør seg seksuelle erfaringer som ikke alltid er positive. Du kan oppleve at du har samleie eller samleier som ikke blir som du hadde tenkt. Noen kan få negative tanker om seg selv. Ikke døm deg selv for hardt.

Prøv heller å tenke gjennom hva det var i situasjonen som ikke fungerte og hva du eller partneren din kan gjøre for at det skal bli bedre neste gang. For mange er ordet sex forbundet med samleie og det kan virke som om det er et stort fokus på samleie i samfunnet. Dette kan føre til at vi kjenner på press eller savn og føre til tanker om at alle andre bortsett fra deg selv har hatt samleier.

Statistisk så vil gutter ha sitt første samleie når de er 18 år og jenter når de er Mange gruer seg til første samleie og kan kjenne på usikkerhet.

... Escort  berlin eskortepike trondheim

Ts dating escort private nude massage

Så tar man det i betraktning, kan man regne med at de aller fleste i denne aldersgruppen foretrekker regelmessig sex. Som med mange tabuer kan det normaliseres gjennom eksponering. Føler du deg deppa etter og ha blitt avvist av kjæresten etter og ha tatt initiativ til sex? Plutselig stanser Simon opp­tre­de­nen hans. Gå på gaten en vårdag, hvor mange unge kvinner synes du understreker sin kvinnelige tiltrekningskraft gjennom klesvalg og sminke? Det holder ofte at man spør og lytter til partneren.

Eskorte hirtshals singles